Har du fått med deg Kampetuttas Julelotteri?

https://www.facebook.com/kampenjanitsjar/photos/a.266650353373333/3584230818281920/?type=3

Trekningen er 22. desember.