Norges Musikkorps Forbund sender korpsmusikk og drillere rett hjem i stua nasjonaldagen mellom 07:00-13:00 på Facebook.

Se og hør oss 07:45.

Se mer på linken under.

https://fb.me/e/MUFye0N9